`'·•.¸ ♥ ¸.•·'´╬سیـــاه دل╬`'·•.¸ ♥ ¸.•·'´

نسل هفتاد***نسل بر باد
بغض گلویم را میفشارد و من از همه ی دوستانم دور مانده ام
 
من دور مانده ام یا آنها از من دور شده اند
 
در این دنیا همیشه تنها بوده ام
 
دیگر کسی پیدا نمیشود که با منـــــــ گریه کند
 
که برای منــــــ گریه کند
 
حتی کسی حاضر نیست با من بخندد
 
من در گوشه ای از این دنیا
 
تنها مانده ام 
+نوشته شده در سه شنبه 3 تير 1393برچسب:,ساعت9:11توسط سیــــــــــــــاه دل |

 همیشه کسی هست که دلش مال تو باشد.


                          شاید کسی که روبروی تو

                                      پلک هایت را می شمارد

                                                      عاشقت شده باشد.

    به دلت نگاه کن بانو !

                   قضاوت های مردم 

                           مثل ساعت ها یشان

                                                 متفاوت است.
alone-sad%20(7).jpg
+نوشته شده در چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:,ساعت21:1توسط سیــــــــــــــاه دل |

 به سلامتی تنباکوی دوسیبی که روش باصداقت نوشته سرطان زا،نه آبمیوه ای که روش به دروغنوشته100%طبیعی...!

به سلامتی هرچی رفیق با صداقته

+نوشته شده در چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:,ساعت14:7توسط سیــــــــــــــاه دل |

 بــﮧ بعضیاҐ باس گفت :

 
زاخار شوما پرچمت با "لاس" بالاس ..
 
اما اونجا جاﮯ لباس زیر ماس !
 
ما بالا سرموלּ خـכاس
 
مث شوما نیستیـҐ کــﮧ همــﮧ جا پلاس
 
جاموלּ همیـלּ جاس !
 
نیس خوش گذرونیموלּ بیروלּ رفتـלּ با مخاطب خاص
 
واســﮧ خوכیا نمیذاریҐ کلاس
 
فاکموלּ سمت لاشیاس !
 
فכاییموלּ واســﮧ هر چـﮯ باوفاس !
 
خوכموלּ خاص
 
رفیماموלּ آس
 
כیگــﮧ نکـלּ هیچ وقت خوכتو با ما قیاس !
+نوشته شده در یک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:,ساعت16:12توسط سیــــــــــــــاه دل |